17, జూన్ 2010, గురువారం

అదేంటో..

మనసు వెనక తడి తెరలను తడుముతానా?
చేతుల నిండా బాధ నెత్తురు.

జ్ఞాపకాల దొంతరలను కుప్పలు పోస్తానా?
అన్నీ అస్పష్టపు మాటలు.

చుక్కలనన్నీ లెక్కపెడదామని కూచుంటానా..?
పారిపోయిన చీకటి జాడలు.

కన్నీటి ఊబిలో సగం కూరుకుపోతానా?
పగిలిన గుండె ముక్కలు.అదేంటో..

నీకేదో చెబుదామని మొదలుపెట్టానా?
మనసు మరచి పోయాను.

1 comments:

నేస్తం చెప్పారు...

భలే బాగా రాసారు :)

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి