8, ఆగస్టు 2007, బుధవారం

పెన్సిల్ తో నా మొదటి కుస్తీ


డాన్ బ్రౌన్ ("ది డావిన్సి కోడ్" రచయిత)రచించిన "ఏంజెల్స్ & డెమాన్స్" అను నవల లోని కొన్ని "ఆంబిగ్రాంస్" ని చూసి, విశేషంగా ఆకర్షింపడి నాకోసం నేను గీసుకున్న నా కలం పేరు ఇది.దీనికి నాకు సుమారు ఆరు గంటల సమయం పట్టిందనుకోండి.. అది వేరే విషయం.

""ఆంబిగ్రాం" అనగా.. పైనుంచి చూసినా, కిందినుంచి చూసినా ఒకేలా కనిపించే అక్షర చిత్రము."

ఆఫీసులో రోజుని సంతోషంగా మొదలుపెట్టుటకు ఒక మార్గము

ఆఫీసులో మీ రోజుని సంతోషంగా మొదలుపెట్టుటకు ఒక మార్గము:
1. మీ పి.సి.ఆన్ చేయండి.
2. అందులో ఒక కొత్త ఫైలు ఓపెన్ చేయండి.
3. దానికి "బాసు" అని పేరు పెట్టండి.
4. దానిని "డిలీట్" చేయండి.
5. అప్పుడు రీసైకిల్ బిన్ ను ఎంప్టీ చేయండి.
6. మీ కంప్యూటర్ అడుగుతుంది... "బాసు ని పూర్తిగా నాశనం చేయనా??" అని.
7. సంతోషంగా "యస్" అని నొక్కండి.
8. ఇంకేం మీ బాసుని నాశనం చేసిన ఆనందంలో మిగిలిన పని కానివ్వండి.
.
.
.
.
.
.
కాని అక్కడ మీ బాసు లేకుండ జాగ్రత్త పడండి.


ఇలా మీ బాసునే కాదు.. ఇంట్లో అత్తని, టైం కి రాని మీ కాబ్ డ్రైవర్ ని, ఎప్పుడు డబ్బులు అడిగే పక్క సీటు పరమేశాన్ని.. లేదా సొల్లు కబుర్లు చెప్పే నన్నైనా సరే డిలీట్ చేసి పారేయండి. ఆనందంగా మీ సమయాన్ని ఇంకొంచెం ఎక్కువ సంతోషంగా గడపండి.

ప్రతి చిన్నవారికీ ఓ కుటుంబం కావాలి!!
అవును..ప్రతి చిన్నవారికీ ఓ కుటుంబం కావాలి!!
పెద్ద వాళ్ళు చిన్న చిన్న గొడవలతో విడిపోతే?
ఆ తప్పుకి శిక్ష ఎవరు అనుభవించాలి?
మరి ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు?
గొడవలకి దూరంగా, అమ్మ జోలలో, నాన్న లాలనలో ఆడుకోవలసిన చిన్నపిల్లలు ఎందుకు ఇంటి నుండి దూరంగా పారిపోతున్నారు? ఎందుకు అమ్మ నాన్న ల మాట వినకుండా మొండిగా, పెంకిగా తయారవుతున్నారు??

అందుకే ప్రియ నేస్తం..మీ చుట్టుపక్కల అటువంటి పిల్లలు వుంటే కాసేపు వాళ్ళని పలకరించండి. వాళ్ళతో మట్లాడండి. కొద్దిగా ప్రేమని పంచండి. ఎందుకంటే మనం ఎలాగూ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని మార్చలేం కదా!!

ఎప్పటికీ తేలని ముక్కోణపు ప్రేమ కధ!!

సూర్యుని చుట్టూ భూమి..
భూమి చుట్టూ చంద్రుడు..
ఇది ఒక ముక్కోణపు ప్రేమ కధ!!