31, డిసెంబర్ 2009, గురువారం

Happy New Year 2010


28, డిసెంబర్ 2009, సోమవారం

మనమందరమూ ఆంధ్రులమేనా?

మీరేమంటారు?
Andhrajyothy 27-12-09, Sunday

25, డిసెంబర్ 2009, శుక్రవారం

నాగొంతుకకు స్వాగతం.

కొన్నిరోజులుగా బిజీగా ఉండటంతో నా బ్లాగులు సరదాకి, అంతర్వాహినిలను అప్‌డేట్ చేయటం కుదరటం లేదు. అందుకే టైప్ చేయటానికి టైం లేనప్పుడు కూడా నా భావాల్ని, అభిప్రాయాల్ని పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను.


ఫలితమే.. ఈ వాయిస్ బ్లాగ్.. "నా గొంతుక".నా ఇతర బ్లాగులకు మీరంతా ఇస్తున్న ఆదరణే నా గొంతుకకు కూడా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నా..

Plz Visit http://nagontuka.blogspot.com/ and give your suggestions!