13, ఏప్రిల్ 2009, సోమవారం

ఇలాంటి స్వాగతం మళ్లీ ఉంటుందా?

బెంగళూరులోని అదితి టెక్నాలజీస్ తన కొత్త ఉద్యోగులకు ఆఫీసులో ఇలా స్వాగతం పలికింది. కాకపోతే ఇది రెండు సంవత్సరాల కిందటి మాట. మరి ఇప్పుడున్న పరిస్ధితులలో ఏకంపెనీ అయినా ఇలా ఉద్యోగులను ఆహ్వానిస్తుందా? కనీసం అదితి టెక్నాలజీస్ అయినా?