4, ఆగస్టు 2007, శనివారం

స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు!

ఓ నేస్తమా!
నీకు ముందుగా స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు!!
ఆడు.. పాడు.. అందరితో ఆనందాన్ని పంచుకో.. మనదైన ఈ రోజు..!!!

తెలివైన వాడినట నేను!!

ఆకాశం లో చుక్కలన్నీ ఓనాడు దేవదేవుని వద్దకు వెళ్ళాయి..
అన్నాయి కదా.."ఓ దేవా! సూర్యుని వలన మేము పగలు ఎవరికీ కనిపించకుండా పోతున్నాము.. ఇది అన్యాయం కాదా?" అని.
అప్పుడు దేవుడు.."ఆగండాగండి.. మనుషుల మధ్య ప్రేమలు మాత్రం అందరికీ కనిపించేలా ఉంటున్నాయా? అవి ఉన్నాయన్న నమ్మకమే ఈ సృష్టిని నిలబెడుతున్నాయి. అలాగే మీరు కనిపించక పోయినా మీకోసం ఎదురు చూసే ఎందరో భావుకులని నేను సృష్టించేశాను. బెంగ పడవద్దు.." అని చెప్పి వాటిని పంపేశాడు..

ఇదిగో ఇలా నేను నా ప్రియురాలిని సముదాయించాను, తను "నా మీద ప్రేమ తగ్గిపోయింది" అని గొడవ చేసినప్పుడు.
అప్పుడు అంది తను, "తెలివైన వాడివే నువ్వు.." అని.


ఏం దోస్త్? ఇలా కూడా అమ్మాయిలని శాంత పరచవచ్చా??

వందనం.. అభివందనం!!

ఎందరో మహానుభావులు.. అందరికీ వందనములు..
ఎప్పుడో సృష్టించి వదిలేసిన నా బ్లాగును మళ్ళీ నిద్రావస్థ నుండి మేల్కొలపటానికి చాలా సమయమే పట్టింది. బహుశా రెండు సంవత్సరాలు.
ఇంత కాలం ఏం చేసావ్ సోదరా అని మీరడిగితే నా దగ్గర సమాదానం ఉండదు కనుక దయ చేసి అడగకండి.
మరి ఇప్పుడు మాత్రం ఈ బ్లాగు ఎందుకయ్యా అంటే.. నాలోని నసగాడిని నిద్రపుచ్చటానికే అని చెప్పవచ్చు. ఇక నుండి నా బ్లాగుని వీలున్నప్పుడల్లా నింపుతూ జనాన్ని హింసించేందుకు కావాల్సిన అన్ని రకాల ఆయుధాల్ని సమకూర్చుకుంటానని మాత్రం ఈ మొదటి టపాలో చెప్పగలను.

ఇందులో నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేయవలసిన వారు వున్నారు..
వారు.. నేనిలా మన మతృభాషలో మిమ్మల్ని ఉప్పు కారం లేకుండానే తినటానికి సాహసించేలా చేసిన
లేఖిని
వీవెన్ వీరపనేని మొదలగు వారు.

ఎందరో మహానుభావులు.. అందరికీ ధన్యవాదములు.