1, జూన్ 2010, మంగళవారం

రండి.. 'స్టింగ్' చేద్దాం

డజను న్యూస్ ఛానళ్లలో
అరడజను వార్తలకు
డజనున్నర వ్యాఖ్యానాలు చూసే
ప్రేక్షకుడికి కాసింత వినోదం దొరికింది

ఎవడినైనా విఐపి చేసేందుకు
మైకులతో కొట్టుకునే మిత్రులు
ఒకరిని ఒకరు 'కుట్టుకునే'
పనిలో బిజీగా మారారివాళ

స్వాములు, సన్యాసులు, సన్నాసుల
చుట్టూ తిరిగి మోసపోయే
జనానికి కళ్ళు తెరిపించే ప్రయత్నం
'బ్రేక్' లేకుండా సాగుతోంది

మీడియాకు మీడియా
పరమ శతృవనే నిజం
టీఆర్పీల వేటలో నగ్నంగా
నిరూపిస్తోంది 'ఈ' జర్నలిజం

పసలేని వాదనలో
చివరికి ఎవరు ఓడినా
గెలిచేది మాత్రం భరిస్తున్న
ప్రేక్షక మహానుభావులు

అబ్బ.. తెలుగోళ్లకు మంచి
రోజులొచ్చాయి
మీడియాకు ముకుతాడు పడే
ముహూర్తాలు దొరికాయి