7, ఆగస్టు 2007, మంగళవారం

వర్షం ఎలా పడుతుంది?

ఒక ముందు మాట నేస్తం.. ఈ టపాని చూసి నవ్వుకోండి కాని.. దయచేసి నన్ను చూసి నవ్వద్దు..

ఇక అసలు విషయానికి వస్తే...

మొన్నామధ్య, నా ప్రేయసికి మళ్ళీ కోపం వచ్చింది. ఏం చేస్తాం, కోపాలేమో వాళ్ళకు.. తాపాలేమో మనకు కదా..
అప్పుడు విషయం మార్చటానికి, నా తెలివిని తీసుకెల్లి కలగలుపు యంత్రం (అదేనండి.. వంటింట్లో వుంటుందీ.. మిక్సీ) లో వేసి తిప్పీ తిప్పీ చివరికి ఈ చిన్ని కధ చెప్పా.. (కధ మాత్రమే!!)..

వర్షం ఎలా పడుతుంది??

ఒకప్పుడు, తెల్ల రంగుకి చాలా గర్వం వచ్చింది.
మిగిలిన రంగులని చూసి, నవ్వుతూ అంది కదా..
"నేను అన్ని రంగులకి అమ్మని, అమ్మమ్మనీ.. నేను లేనిదే ఏ రంగు లేదు. దేవుడికి కూడా నేనంటేనే ఇష్టం. అందుకే తెల్ల రంగు బట్టలనే వేసుకుంటాడు. నేనే రంగులన్నింటికీ రాజుని." అంది. అంతేనా, పాపం కొన్ని రంగులని మరీమరీ ఏడిపించింది. మరి రంగుల్లో కూడ సున్నిత మనస్సున్న రంగులు ఉంటాయి కదా.. అవి తట్టుకోలేక ఆత్మ త్యాగం చేసుకుంటూ నల్ల రంగుకి ప్రాణం పొశాయి. తర్వాత కొన్నాళ్ళకి నల్ల రంగుకి జన్మ రహస్యం తెలిసి తెల్ల రంగుపై యుద్ధం ప్రకటించింది.
యుద్ధంలో నల్ల రంగు తెల్ల రంగుతో అంది కదా..
"నేను అన్ని రంగులని నాశనం చేసేంత శక్తి ఉన్న దానిని. నాతో పెట్టుకోకు.. నేను ఆక్రమిస్తే ఏ రంగు కూడా మిగలదు..నువ్వు రంగులకి రాజువి ఐతే నేను రంగుల చక్రవర్తిని.. జాగ్రత్త" అని తెల్ల రంగు వెంట పడింది. తెల్ల రంగుకి భయం వేసి ఆకాశంలోకి పరుగెత్తి మేఘాల్లో దాక్కుంది. దాని వెంట నల్ల రంగు కూడా పడింది. మేఘాల్లో ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం జరిగి చివరికి తెల్ల రంగు ఏడుస్తూ వర్షంలా కిందకి పడిపోయింది.

నల్ల రంగు మేఘాల్లోంచి వెళ్ళిపోగానే, మళ్ళీ మేఘాల్లోకి వెల్లేది తెల్ల రంగు.

అదిగో అలా వర్షం పుట్టింది.

నల్ల రంగు తెల్ల రంగుని ఆక్రమిస్తే వర్షం పడుతుంది.
అంతే కదా.. తెల్లగా ఉన్న మేఘాలు నల్లగా మారితేనే కదా.. వర్షం పడేది?
ఆ రెండు రంగుల మధ్య జరిగే యుద్ధం కి గుర్తే ఉరుములూ, మెరుపులూ మరియు పిడుగులూనూ..

బాగా చెప్పానా??