25, మే 2009, సోమవారం

అన్నమయ్య పాటకు గిన్నిస్ కిరీటం

హెచ్ ఎం టీవీలో ప్రసారమైన "అన్నమయ్య పాటకు గిన్నిస్ కిరీటం" కార్యక్రమమిది.
ఇందులో కొంత మంది పెద్దలను గురించి చెప్పకపోవటం తప్పే అయినప్పటికీ, దానిని సరిచేసుకునే అవకాశం మాత్రం నాకు మిగలలేదు. కనుక క్షంతవ్యుడను.

రికార్డు సృష్టించి రెండు వారాలు గడిచినా, ఈ కార్యక్రమం ఇప్పటికి మూడుసార్లు ప్రసారమైనప్పటికీ, కొంతమంది మితృలు చూడలేకపోయారు. వారికోసం ప్రత్యేకంగా..

మొదటి భాగం

రెండవ భాగం

మూడవ భాగం

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి