8, ఏప్రిల్ 2009, బుధవారం

మీకుక్కకు కలొచ్చిందా?

మీకెప్పుడైనా కలొచ్చిందా?
ఎక్కడికో నడుస్తూ వెళ్తున్నట్లూ..
ఎవరో వెంటపడితే పరిగెత్తుతున్నట్లూ.. అనిపించి
హటాత్తుగా మంచం మీదనుంచి కింద పడ్డారా ఎప్పుడైనా?

సరే.. మనుషులన్నాక కలలు రాకుండా ఉంటాయా?

మరి.. మీకుక్కకెప్పుడైనా కలొచ్చిందా?
కుక్కకు కలొస్తే మాకెలా చెప్తుందండీ అంటారా?
సరే.. అది చెప్పలేకపోతే మీరే చూడచ్చు కదా?
ఎలా అంటారా?

ఇదిగో ఈ కుక్కకు కలొచ్చింది.
ఏం కలొచ్చిందో ఈ వీడియో చూస్తే మీకుకూడా తెలుస్తుంది.

1 comments:

నేస్తం చెప్పారు...

haha baagundi

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి