6, ఏప్రిల్ 2009, సోమవారం

కోతి ఆట చూసొద్దాం!

అనగనగా ఒక కోతి.
ఆకలేస్తే అన్నం తిన్నదో లేదో తెలియదు..
ఖాళీగా ఉందని కల్లుతాగిందేమో కూడా తెలియదు.
చెట్టుకింద కూచున్న పులులని చూసి మాత్రం సరదా పడింది.
ఆటాడుకుందాం రమ్మని పిలిచింది.
మళ్లీ మళ్లీ పిలుస్తూనే ఉంది.
తను ఆడుకుంటూనే.. పులులని ఆటాడిస్తూనే..!
రండి. కోతి ఆట చూసొద్దాం!తెలియక రౌడీరాజ్యంలోకి వెళ్తే..కోతి తగులుకుంది మరి!

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి