1, మార్చి 2009, ఆదివారం

హే (రాజా) రాం!అదిగో తగలబడుతోంది చూడు
గాంధీభవనం
పెట్రోలు,డీజిలు మంటల మధ్య
వీస్తోంది అదుపులేని పవనం.

భీంరావ్ బాడ
ఉసురువేడి తాకింది పార్టీని
పేదోడి కడుపుమంట
కాల్చింది భవనాన్ని.

నిలువనీడ లేకుండా
తరిమికొట్టిన నాయకులు
మరి ఇప్పుడెక్కడుంటారో
చుట్టూ మసి మరకలు.

ఆ వర్గీకరణేదో ఇప్పుడు
చేసేస్తే, మిగిలిన కులాలవాళ్లు
గడప తొక్కనిస్తారా? రానున్న
రోజుల్లో మూయించరా నోళ్లు??

అన్యాయం అయింది
ఒళ్లు కాల్చుకున్నోళ్లే మరి.
పని చెప్పినాయన పని
మాత్రం పరామర్శలతో సరి.

కుల రాజకీయాలు
కుటిల ప్రయత్నాలు..
అధికారం, అండ కోసం
ఆగని వీధిపోరాటాలు.

మొక్కై వంగనిది
మానైనప్పుడు వంగునా?
పెంచి పోషించిన పాము
కరవక మానునా?

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి