4, ఆగస్టు 2007, శనివారం

తెలివైన వాడినట నేను!!

ఆకాశం లో చుక్కలన్నీ ఓనాడు దేవదేవుని వద్దకు వెళ్ళాయి..
అన్నాయి కదా.."ఓ దేవా! సూర్యుని వలన మేము పగలు ఎవరికీ కనిపించకుండా పోతున్నాము.. ఇది అన్యాయం కాదా?" అని.
అప్పుడు దేవుడు.."ఆగండాగండి.. మనుషుల మధ్య ప్రేమలు మాత్రం అందరికీ కనిపించేలా ఉంటున్నాయా? అవి ఉన్నాయన్న నమ్మకమే ఈ సృష్టిని నిలబెడుతున్నాయి. అలాగే మీరు కనిపించక పోయినా మీకోసం ఎదురు చూసే ఎందరో భావుకులని నేను సృష్టించేశాను. బెంగ పడవద్దు.." అని చెప్పి వాటిని పంపేశాడు..

ఇదిగో ఇలా నేను నా ప్రియురాలిని సముదాయించాను, తను "నా మీద ప్రేమ తగ్గిపోయింది" అని గొడవ చేసినప్పుడు.
అప్పుడు అంది తను, "తెలివైన వాడివే నువ్వు.." అని.


ఏం దోస్త్? ఇలా కూడా అమ్మాయిలని శాంత పరచవచ్చా??

1 comments:

నరహరి చెప్పారు...

మీ దగ్గర....చాలా కథలున్నాయి ;)

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి